Dat du min Leevsten büst

Zupfgeigenhansel/Volkslied 18.Jhd                                                                                                                                              

Dat du min Leevsten büst
dat du woll weeß
Kumm bi de Nacht
kumm bi de Nacht
segg wo du heeßt

Kumm du um Middernacht
kumm du Klock een
Vader slöpt, Moder slöpt,
ick slap alleen

Klopp an de Kammerdör
fat an de Klink
Vader meent, Moder meent,
dat deit de Wind

Kumm denn de Morgenstund,
kreiht de ol Hahn.
Leevster min, Leevster min,
denn mößt du gahn.

„Sachten den Gang henlank,
lies mid de Klink!
Vader meent, Moder meent,
dat deit de Wind."

„Wenn du nich kummen magst
lat dat man blieven
fif ohne di, fif ohne di
kann ik wohl kregen“
 
 
 

VERANSTALTUNGEN
Do., 7. Dez.., 18:00 Uhr
Platt an der VHS Wittstock
 
Do., 7. Dez.., 18:30 Uhr
Plattdeutsche Runde im Wegemuseum Wusterhausen
 
Fr., 15. Dez.., 14:00 Uhr
Erinnern an Heidi Morling
 
Fr., 15. Dez.., 14:00 Uhr
Plattdeutscher Advent im Museum Templin
 
PLATT IN UNS KIRCH
2. Dez.., 15:00 Uhr
Ostfriesischer Adventsgottesdienst in Berlin-Schmargendorf